SIXTH ISSUE OF THE JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE

SIXTH ISSUE OF THE JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE

JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE (JBRI) VOL.4, NO. 1, JULY 2015

 

“Türkçeden Bulgarcaya Geçen Sözcüklerdeki Anlam Değişmeleri Üzerine Bir Deneme” –

F. SİBEL BAYRAKTAR – AYDANUR DAĞDEVİREN

“Hırvat Politikacı Stjepan Radic’in (Kon)Federal Orta Avrupa Programı” – HAKAN DEMİR

“Bulgar Tarih ve Coğrafya Muallimlerinin 1932 Edirne Ziyareti” – HÜSEYİN MEVSİM

“Midilli Adasında Osmanlı Vakıflarının Tasfiye Süreci” – İBRAHİM OĞUZ

“Kosova’da Türkçe Yayınlanan Bir Gazete: Tan” – SALİH OKUMUŞ

“Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Çağdaş Makedonya Türk Şair ve Yazarlarının Eserlerinde Barış, Kardeşlik ve Dostluk” – DJUNEİS NURESKİ

Transliteration: Bosna-Hersek Yâhûd Osmanlıların Alsas-Loren’i – ERGÜN HASANOĞLU

Book Review: Mahir Aydın, Vidin Kalesi: Tuna Boyu’ndaki İnci, Ötüken Neşriyat, İstanbul – ERGÜN HASANOĞLU

Book Review: Asım Çavuşoğlu, Bir Döneme Damga Vuran Batı Trakya’da Medreselerin Dünü-Bugünü, Bakeş Yayınları, Gümülcine 2014 – ALİ HÜSEYİNOĞLU

Balkan Trip Notes - II: Balkanlarda Eskimeyen Bir Dost: Selânik – RIDVAN CANIM

Attached Files
This content was issued on 08.09.2015 and has been viewed for 553 times.